TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Summary

Common Earthball (Scleroderma citrinum)

Title of object

Common Earthball (Scleroderma citrinum)

Object description

Scleroderma citrinum zehirli bir mantar türüdür. "Scleroderma" "sertleşmiş deri" ya da "kalın deri"; "citrin" ise "limon sarısı" anlamında olduğundan bu mantar "limon renkli sert derili" mantar olarak adlandırılmıştır. Türkiye'de yerel olarak birçok farklı adla anılmasına karşın yaygın kullanılan bir adı yoktur. Batı dillerinde "adi yertopu" veya sadece "yertopu" anlamına gelen (örneğin İngilizce'de "common earth ball") adlarla anıldığından Türkçe'ye "yertopu" olarak çevrilebilir. Bu mantarı...

Language of object

Turkish

Author(s) / Publisher

Zeynel Cebeci

Discipline(s)

Forestry Related, Life Sciences

Keywords

common earthball, poisonous mushroom

Technical format

Image

Intended end-user role

Learner

Learning resource type

Image

Typical age range

12Ü

Copyright - Restrictions

This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported

Cost with use

No

Source code available

No


Annotations on the Object


Comments / Feedback / Suggestions







Please enter the result of the operation above in this box.