TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Trabzon Hurması (Diospyros lotus L)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/diospyros_lotus_2007_10_31.jpg


Title : Turkish Trabzon Hurması (Diospyros lotus L)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde doğal yetişen Diospyros lotus, "Trabzon Hurması" olarak bilinen, iri meyveli hurmayla (Diosypros kaki) akraba olan bir bitkidir. Türkiye'den başka Kuzeybatı Iran, Kafkaslar, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Çin, Kore, Nepal ve Pakistan gibi ülkelerin ılıman iklimli bölgelerinde yayılış gösterir. İngilizce erik hurması (date-plum) veya lotus hurması (lotus persimmon) gibi adlarla anılmaktadır. Olgunlaşma öncesi sarı-turuncu renkte acı ve buruk tadı olan küçük erik büyüklüğündeki meyveleri Kasım ve Aralık aylarında hasat olgunluğuna erişir ve kahverengi-siyah renge dönüşerek tatlanır. Olgun meyveleri taze, kurutulmuş veya pekmez yapılarak tüketilir. Karadeniz Bölgesi'nde orman içlerinde, bahçe ve yol kenarlarında görülebilir.


Keywords : Turkish karadeniz
Turkish doğal meyveler
Turkish diospyros lotus


Coverage : World


Structure :


Aggregation Level :


Version :


Status : Draft


Contribute : Role : Author
Date : 2007-10-14
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=389


Contribute : Role : Author
Date : 2007-10-14
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/diospyros_lotus_2007_10_31.jpg


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Graphics


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Geography
Plant Ecology


Description :


Keywords :