TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Alıç Meyvesi (Crataegus sp.)

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/crataegus_sp_2007_10_27.jpg


Title : Turkish Alıç Meyvesi (Crataegus sp.)


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Gülgiller familyasından yaklaşık olarak 280 türü bulunan alıçlar (Crataegus sp.) genellikle kısa boylu ancak 10 m kadar boylanabilen ağaçlardır. Genellikle Mayıs ve Haziran'da çiçeklenen alıçların kırmızı, pembe sarı veya beyaz renkli çiçekleri vardır. 6-10 mm çapında, 1-3 tohumlu, lezzetli, meyveleri hafif ekşimsi meyveleri taze veya kurutularak yenilmekte veya pekmezi yapılmaktadır. Esmer-kırmızı veya kırmızı renkli dalları dikenli olan bir ağaç olduğundan Batı dillerinde, örneğin İngilizce "dikenli bitki" anlamına gelen "hawthorn" adıyla anılmaktadırlar.


Keywords : Turkish alucra
Turkish şebinkarahisar
Turkish giresun
Turkish sivas
Turkish azarole
Turkish crataegus azarolus
Turkish crataegus aronia


Coverage : World


Structure :


Aggregation Level :


Version :


Status : Final


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2007-10-12
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=386


Contribute : Role : Content Provider
Date : 2007-10-12
name : Zeynel Cebeci
e-mail :
organization :


Metadata Schema :


Language :
Format : Image


Requirements : Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 1 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/crataegus_sp_2007_10_27.jpg


Interactivity Type :


Learning Resource Type : Graphics


Interactivity Level :


Semantic Density :


Intended End User Role : Learner


Context :Typical Age Range : Turkish Lise (14-17)
Turkish Üniversite-Lisans (18-21)


Difficulty Level :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind :


Resource : Catalog : URI
Entry :


Description :


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date : 2012-01-01


Description :


Purpose :


Source :


Entry : Miscellaneous Crops
Geography


Description :


Keywords :