TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Researches on the Yield and Quality of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Cultivars Grown in Dryland and Highland Conditions of Çukurova Region

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/9DepWlJs-3082013-17.pdf


Title : Turkish Çukurova Bölgesi Kıraç ve Taban Arazi Koşullarında Yetiştirilen Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalitesi Üzerine Araştırmalar
English Researches on the Yield and Quality of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Cultivars Grown in Dryland and Highland Conditions of Çukurova Region
German Forschungen über den Ertrag und die Qualität der Rosmarin (Rosmarinus Officinalis L.) Sorten, die in Dryland und Highland Gegebenheiten der Çukurova Region angebaut


Language : Turkish TurkishDescriptions : Çukurova Bölgesi kıraç ve taban arazi koşullarında yetiştirilen biberiye (Rosmarinus officinalis L.) genotiplerinin verim ve kalitesini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma 2003-2004 yılları arasında, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü deneme alanında yürütülmüştür. Denemeler taban ve kıraç koşullarda olmak üzere farklı iki lokasyonda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş, denemelerde 15 farklı genotip 40 X 40 cm sıra arası ve üzeri mesafelerle dikilmiş ve yetiştirilmesi sağlanmıştır. Yürütülen bu çalışmada, biberiye (Rosmarinus officinalis L.) genotiplerinin verim ve verim komponentlerinden; bitki boyu, dal sayısı, taze herba verimi, kuru herba verimi, kuru yaprak verimi, kuru yaprak oranı, kuru madde oranı, uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşenleri ve uçucu yağ verimi değerlerinin farklı yetiştirme koşullarına göre sulama sonucu değişim gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle, taban koşullarda, kıraç koşullara göre daha yüksek değerler elde edildiği saptanmıştır. Ancak kıraç koşullarda elde edilen verilerinde tatminkar düzeyde olduğu belirtilmelidir.


Keywords : Turkish biberiye
English rosemary
German Rosmarin
Latin Rosmarinus officinalis
Turkish taze yaprak
English fresh leaf
German frische Blatt
Turkish kuru yaprak
English dried leaf
German getrocknete Blatt
Turkish herba
English herbage
German Kräuter


Coverage : World


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 2


Version : Turkish Adana, 2005


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2005-12-15
name : Muzaffer Kırpık
e-mail :
organization : Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana – Turkey
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1421


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-08-30
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 688684 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/9DepWlJs-3082013-17.pdf


Interactivity Type : Expositive


Learning Resource Type : Thesis


Interactivity Level : Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Learner


Context : University Postgraduate


Typical Age Range : English 18U


Difficulty Level : Difficult


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://library.cu.edu.tr/tezler/5631.pdf


Description : Turkish Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi Tez Koleksiyonu


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Miscellaneous Crops


Description :


Keywords : Turkish tıbbi bitkiler
English medicinal plant
Turkish aromatik bitkiler
English aromatic plants
Turkish baharatlar
English spices