TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

Object Details

Effect of Fertilization Programs on the Powdery Mildew Incidence and Yield in Organic Round Seedless Vineyards

Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/fFjH9QBE-112013-43.pdf


Title : Turkish Organik Yetiştiricilik Yapılan Yuvarlak Çekirdeksiz Üzüm Bağlarında Farklı Gübreleme Uygulamalarının Külleme Hastalığı Gelişimi ve Verime Etkileri
English Effect of Fertilization Programs on the Powdery Mildew Incidence and Yield in Organic Round Seedless Vineyards


Language : Turkish TurkishDescriptions : Turkish Bu araştırmada anaçları ve terbiye sistemleri farklı organik çekirdeksiz kuru üzüm bağlarında uygulanan gübreleme programları ile külleme hastalık çıkışı arasındaki ilişkiler incelenmiş, geleneksel üretim yapılan yakın bir bağdan elde edilen veriler de mukayese amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca gübreleme uygulamaları ile asmanın bazı verim parametreleri arasındaki ilişki de irdelenmiştir. Hastalık çıkışı üzerine gübreleme programlarından çok omcanın anaç durumu etkili olmuş ve anaçsız omcalarda denemenin son yılında daha şiddetli bir hastalık tablosu doğmuştur. Buna karşılık, hastalık nedeniyle verim kaybı anaçlı bağda daha yüksek olmuştur. Araştırma, uygulanan gübreleme programlarının yetersiz olduğunu, yaş ve kuru üzüm veriminde külleme dışında da zamana bağlı bir azalma olabileceğini ortaya koymuştur.
English Four different fertilization programs i.e, green manure+farmyard manure, green manure+ farmyard manure+E-2001 (certificated organic fertilizer), green manure + E-2001 were applied in two round seedless vineyards planted as self rooted and grafted on R-99 rootstock, between 2000-2002. Sulphur was used to control of powdery mildew. Symptom development was recorded in certain intervals and the correlation between fertilization programs, powdery mildew incidence and yield was determined. A conventionally cultivated round seedless vineyard, was taken in consideration to compare the disease incidence. In general, the bunches showed higher damage rates than the leaves and this rate increased in fertilised parcels in self rooted vineyard possibly due to higher vegetative growth which might be caused a higher relative humidity around the bunches. However, yield loss due to powdery mildew was higher in grafted vineyard. The highest powdery mildew attack was observed in 2002, in conventional managed vineyard, too. It was also recorded that the raisin yield was reduced permanently during the experiment in organic cultivated vineyards.


Keywords : English organic agriculture
Turkish organik tarım
English plant nutrition
Turkish bitki besleme
English plant protection
Turkish bitki koruma
English powdery mildew
Turkish külleme hastalığı
English raisin yield
Turkish kuru üzüm verimi
English vineyard culture
Turkish bağcılık


Coverage : Turkey


Structure : Atomic


Aggregation Level : Level 1


Version : Turkish Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006


Status : Final


Contribute : Role : Author
Date : 2013-01-01
name : Nedim ÇETİNKAYA
e-mail : nedim.cetinkaya@ege.edu.tr
organization : E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 35100 Bornova-İzmir
name : Ersin ONOĞUR
e-mail :
organization : E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 35100 Bornova-İzmir
Identifier : Catalog : URI
Entry : http://traglor.cu.edu.tr/common/object_xml.aspx?id=1273


Contribute : Role : Undefined
Date : 2013-01-01
name :
e-mail :
organization :


Metadata Schema : TrAgLor LOM AP


Language : Turkish Turkish
Format : Text


Requirements : Operating System: Multios
Min ver :
Max ver :
Browser: Any
Min ver :
Max ver :


Installation Remarks :


Other Platform Requirements :


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Size : 218603 bytes


Location : http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/fFjH9QBE-112013-43.pdf


Interactivity Type : Undefined


Learning Resource Type : Research


Interactivity Level : Very Low


Semantic Density : High


Intended End User Role : Other


Context : Other


Typical Age Range : Turkish 18Ü


Difficulty Level : Medium


Duration : Year : 0 Month : 0 Day : 0 Hour : 0 Minutes : 0


Description :


Cost : No


Copyright and Other Restrictions : Yes


Description : This resource is licensed under the license(CC-BY-NC-ND) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported


Kind : IsVersionOf


Resource : Catalog : URI
Entry : http://www.agr.ege.edu.tr/zfdergi/edergiziraat/2006_cilt43/s1/33-44.pdf
Catalog : ISSN
Entry : 1018-8851


Description : Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):33-44


Entity : name :
e-mail :
organization :


Date :


Description :


Purpose : Discipline


Source : English AGRICOLA


Entry : Plant Production
Plant Nutrition
Protection of Plants


Description :


Keywords : Turkish bağcılık
English vineyard