TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Gıdalarda Brusellozis ve Kontrolü

Zoonotik bir enfeksiyon olan Brusellozis, insan ve hayvanlarda, Brucella cinsine ait mikroorganizmalar tarafından oluşturulan bulaşıcı ve genellikle, subakut veya kronik seyirli bir hastalıktır. Hastalığın hayvansal gıdalar ve özellikle süt ve süt ürünleri ile bulaşmasının önlenmesi için mutlaka...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 1977

Hayvan Sağlığı ve Veteriner Hekim Müdahalesi, Alternatif Tedavi Yöntemleri

Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanların genetik yapısı değiştirilemez, genetik yapısı değiştirilmiş olanlar organik hayvansal üretimde girdi olarak kullanılamaz. Gen teknolojisi metotları ve hayvan ıslahına izin verilmez. Antibiyotikler, Koksidiyostatikler ve diğer büyümeye yardımcı suni yard...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2038

Kas Fizyolojisi

Kas yapısı ve fizyolojisi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2597

Toprak Analizine Dayalı Gübre Kullanımının Önemi ve Gübre Tavsiyesi

Toprak analizi, belli bir tarla toprağının gübre ihtiyacını ortaya koyar. Belli bir tarlayı temsil eden toprak örneği, laboratuvarda analiz edilerek içerisindeki bitki besin maddelerinin miktarları bulunur. Toprak analizi ekilen bitkinin iyi mahsul vermesi için hangi besinlerin ne oranda ve ne zama...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2303

Bazı Tarımsal Ürünlerin Yıllık Gelirleri

Bazı tarımsal ürünler için yıllık gelir miktarları ve karşılaştırmaları

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2512

Fındık Üretimi ve Üretim Planlaması

Dünya'da ve Türkiye'de fındık üretimi, fındık üretim alanları, alternatif ürünler programı, fındık üretim politikaları

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2564

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Ekolojik tarıma yönelik temel bilgiler, geçerli olan yönetmelikler, işletme koşullarının iyi irdelenmesi, yetiştirme koşullarının ve pazar gereksiniminin bilinmesi ve tümünün bir arada incelenmesi durumunda başarı sağlanacaktır. Önemli diğer noktalar ise ana ve/veya yan ürünlere işletmede değer ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2225

Soğan Yetiştiriciliği

Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğan genel olarak iki yıllık bir bitkidir. Birinci yıl yumru, ikinci yılda tohum oluşur. 1...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2748

Ekolojik Meyvecilik ve Fidan Üretimi

Bu sunuda, ekolojik meyvecilik ekoloji isteği, toprak isteği, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, verim ve pazar talebi bakımından kısaca tanıtılmıştır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2521

Tarımın Çokişlevliliği

Tarımda çokişlevlilik kavramsal çerçeve ve unsurlar, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında durum, politika seçenekleri bakımından sunulmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2385

Trabzon Hurması Yetiştiriciliği

Anavatanı Çin olan Trabzon hurmasının çok eski tarihlerde Japonya'ya getirildiği ve burada büyük ölçüde üretimi yapıldığı bildirilmektedir. "Japon Elması" olarak adlandırılan meyve halk tarafından yaz kış sevilerek yenmektedir. Türkiye'ye hangi tarihte getirildiği bilinmemekle birlikte çok eskide...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2948

Türkiye'de Yaş Sebze ve Meyve Üretimi

Türkiye 43 milyon ton yaş meyve ve sebze üretimi ile dünyanın önemli üretici ülkelerinden birisi konumundadır. Ülkemiz rakamsal olarak önemli bir üretici ülke görünümünde olmakla birlikte, ihracatın üretime oranı % 3.7 civarındadır. Bu yapının en önemli nedenleri ürünlerin gıda sanayinde hammadde ol...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3005

Avokado Yetiştiriciliği

Avokado, genellikle yayvan fakat bazen belirgin şekilde dikine gelisme gösteren, her dem yeşil 6-20 m. yükseklikte bir ağaçtır. Avokado meyvesi, yağ içerigi, kg başına kalori ve protein bakımından bir çok meyve türüne göre üstünlük gösterir. Kalori değeri muzun 3 katı, bifteğin 1-1.5 katıdır. Yapıs...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2731

Erik Yetiştiriciliği

Erik iklim isteği, toprak isteği, bahçe kurma, dikim aralığı, dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, bakım, budama, erik çeşitleri hakkında kısa teknik broşür

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2274

Erik

Erik dünya sert çekirdekli meyve üretiminde zeytin ve şeftaliden sonra üçüncü sırada yer alan bir meyve türüdür. Türkiye’de ise erik üretimi zeytin, kayısı, şeftali, kiraz ve vişne üretiminden sonra gelmekte ve ortalama 200 bin ton üretim ile dünyanın önemli erik üreticisi ülkeleri arasında yer alma...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2168

Erikte Pas Zirai Mücadele Teknik Talimatı

Hastalık etmeni olan Tranzschelia pruni-spinosae kışı enfekteli yapraklar ya da genç sürgünlerde teliospor ya da uygun koşullarda üredospor halinde geçirir. Ayrıca etrafta yabani erik ve badem varsa alternatif konukçu olarak bunlarda da teliospor enfeksiyonu görülebilir. Ayrıca Anemon spp. (dağ l...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3578

Damla Yöntemiyle Sulanan Erik Ağaçlarında Farklı Sulama Programlarının Ağaç Gelişmesi, Meyve Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliğinde 2000-2003 yıllarında yapılan bu çalışmada, Santa Rosa (Prunus salicina Lindl.) çeşidi erik ağaçlarına, damla sulama yöntemi ile dört farklı sulama programı uygulanmıştır. Sulamalara tansiyometre kullanılarak, 120 cm toprak derinliği...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2786 number of ratings: 2

Meyvecilikte Üretim Hedefleri

Meyve türlerinin ülke açısından önemi dikkate alındığında, tarım alanları içinde meyve üretim alanları ilk sırada yer almaktadır. 1960 yılından itibaren meyve üretim sahalarında düzenli bir artış olmuştur. Nitekim, DİE’nin 1999 verilerine göre son yirmi yıl içerisinde meyve üretim alanları %10 or...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2159

armut yetiştiriciliği

İklim ve toprak istekleri, bahçe tesisi, dikim, gübreleme, budama, seyreltme, sulama, ançlar ve çeşitler hakkında kısa teknik broşür

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2250

Kahramanmaraşta Dış Satıma Yönelik Japon Grubu (Prunus Salicina Lindl) Sofralık Yeni Erik Çeşitlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Araştırmalar

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezinde (SEKAMER) yürütülmüş olan bu çalışmada materyal olarak 17 Japon grubu erik çeşidi kullanılmıştır. Kahramanmaraş’ta ekolojik koşullarına uyum sağlayan çeşitlerin saptanmasını amaçlayan 200...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2822

Pages 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74