TrAgLor - Turkish Agricultural Learning Objects Repository

BROWSE OBJECTS

Show

Şans Kapısı

Geç Roma Dönemine ait bir tapınak kalıntısı olan Şans Kapısı (Temple of Tyche), Uzuncaburç, Silifke, Mersin

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3208

Seyhan Nehri ve Adana

Çukurova Bölgesi'nin ana akarsu kaynaklarından biri olan Seyhan Nehri'nin Adana şehir merkezinden (Merkez park) bir görünümü

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6138 number of ratings: 1

Zeytin (Olea europaea L)

Bir zeytin (Olea europaea L) bitkisinin dalları ve olgunlaşmakta olan meyveleri

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6319 number of ratings: 2

Kozan Baraj Gölü ve Balık Üretim Tesisi

Kozan Baraj'ında balık üretimi

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3680 number of ratings: 1

Ancient grape press cup

An ancient grape press cup which has been made from calcerous stone block during 50 A.D. by Ura-olbians. Uzuncaburç, Silikfe, Mersin, Turkey.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5396

A typical village house

A typical rustic house in Uzuncaburç Village of Silifke, Mersin, Turkey. (1200 m, Taurus Mountains)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6290

Fırtına Deresi

Rize ilinin Çamlıhemşin ilçesi civarında Fırtına Deresi ve vadisinden bir görünüm

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5181 number of ratings: 1

Sazan Yetiştiriciliği

Türkiye’nin bütün bölgelerinde bulunan ve içsu balıkları üretimimizin önemli bir kısmını oluşturan türdür. Üretimin büyük kısmı Ege, İç Anadolu ve Güney Anadolu bölgesinden sağlanır. Ege bölgesindeki bazı su kaynaklarında l. yılda 350 g, 2. yılda 1500 g’ın üzerine ve 3. yılda da 2.5 kg’ın üzerine çı...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2928

Alalabalık Biyolojisi ve Yetştirme Teknikleri

Yaşam ortamı bakımından berrak, temiz, serin ve oksijen yönünden zengin suları tercih eden alabalık halkımız tarafından özel likle etinin lezzetli oluşuyla anımsanan balıklar arasında bulunmaktadır. Alabalık türleri sistematikte Salmonidae familyasında yer alırlar. Morfolojik bakımdan yağ yüzgeci il...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3101

Pekmez Üretim Teknikleri

Önemli bir geleneksel gıdamız olan pekmez kırsal kesimde yaşayan insanlarımız tarafından üretilmekte ve tüketilmekte olmasına rağmen şehirlerde yaşayan nüfusun büyük bir kısmı pekmez tüketmemektedir. Pekmezin yerine sakkaroz içeriği çok fazla olan reçel, marmelat ve çeşitli jöleler tüketilir hale ...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 5658 number of ratings: 2

Yem Bitkileri Yetiştiriciliği

Yonca çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 50-80 cm dir. Derin bir kök sistemi vardır. Uygun koşullarda 8-10 metre derine gider. Etkili kök derinliği 120-180 cm'dir. Yonca önemli bir yem bitkisidir. Otlatılmaya da oldukça dayanıklıdır. Bu nedenle mera'ların ıslahında diğer bitkilerle karışıma giren...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3605 number of ratings: 1

Cultivation of Capar

The cultivation of capar is described in this brochure which has been prepared for farmer training.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 2723 number of ratings: 2

Yabani Zeytin Ağacı

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen yabani zeytin ya da halk dilindeki adıyla delice ağacının görünümü(Toros yamaçları, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 10637 number of ratings: 8

Yabani Fıstık

Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi kıyı kuşağındaki dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen yabani fıstık ağacı ve meyveleri (Toros yamaçları, Silifke, Mersin)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 8006 number of ratings: 15

Makilik

Maki, Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelere özgü, ortalama 1-2 metre boyundaki küçük ağaç ya da çalıların oluşturduğu bitki örtüsü. Bu bitki örtüsüyle kaplı alanlara makilik denir. Makilikler, eskiden ormanlık olan alanların yangın ya da insanlar tarafından yok edilmesi sonucu da oluşmuş olabili...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6070

Zeytin Güvesi

Zeytin güvesi, zeytin yaprak, çiçek ve meyvelerinde zarara yol açan bir zararlıdır. Bu derste, zeytin güvesi (Prays oleae Bernard) yaşayış biçimi, zararlıları ve mücadele yöntemleri anlatılmaktadır.

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 3682 number of ratings: 1

Fıstık Çamı (Pinus pinea)

Fıstık çamı (Pinus pinea), Pinaceae (çamgiller) familyasından Ege, Akdeniz sahilleri, Portekiz, İspanya, İtalya, Girit ve Türkiye'de yayılış gösteren çam türüdür. Gençken yuvarlak, yaşlı halde dağınık şemsiye gibi bir yapıya sahiptir. Gençken kuvvetli büyür. 1,5-20 cm boy yapar. Düzgün bir gövdey...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 14001 number of ratings: 3

Demirkazik Summit

  • Calendar icon11/09/2007 14:16:12
  • Category icon

The Taurus Mountains (Turkish: Toros Dağları) are a mountain range in the southeastern Anatolian plateau, from which the Euphrates (Turkish: Fırat) descends into Syria. The system extends along a curve from Lake Eğirdir in the west to the upper reaches of the Euphrates in the east. It has many peaks...

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 4784

Acı kabak (Momordica caranthia L)

Acıkabak (Momordica charantia L.) kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından tıbbi ve etnobotanik değeri yüksek bir sebzedir. (İngilizce bitter melon veya sorosi olarak bilinir).

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 6741

Katır tırnağı (Spartium junceum)

Baklagillerden Akdeniz kıyı kuşağında doğal olarak yetişen bir bitki (Spartium junceum, Spanish broom)

object summary view metadata metadata(xml)

Hits: 10918 number of ratings: 1

Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11